OPŁATKI WIGILIJNE 

 

 

Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego oblatum - dar ofiarny - i dotyczy specyficznego gatunku przaśnego chleba. Takim chlebem karmił się naród wybrany w czasie wędrówki do ziemi obiecanej. Poświęcone w kościele przez kapłana opłatki symbolizowały więź z Bogiem oraz wspólnotę chrześcijan. I tylko poświęcone opłatki nadają świętom, i nam właściwy sens przeżywania. Nabycie go w kościele, czy poprzez osoby upoważnione przez ks. Proboszcza oznaczają jedność ze wspólnotą, z którą się łączę także podczas wigilii. A wigilia to duchowe przeżycie. W hipermarketach czy na targach opłatki nie są poświęcone.   Nie oznaczają tej tak ważnej więzi. Nie zapominajmy, że to wyjątkowe święto, bez wiary i bez Kościoła nie byłoby obchodzone.

 

 

Od 15 listopada w naszej parafii będą roznoszone opłatki wigilijne. Osoby będą posiadać specjalne upoważnienie z pieczątką parafialną. Nie zamykajmy przed nimi drzwi – ale starajmy się poprzez nabycie opłatków zachować więź z parafią

 

 

 

 

Menu: apsik


    


 
Odwiedzin :