od 18 do 25 czerwca 2017

 

 

18.06.  Niedziela – XI Niedziela Zwykła – Trzecia Niedziela Miesiąca 

700    + Annę Majos – od wnuczków z rodzicami i od Józefa

830    + Ignacego, Zofię Płachno i zm. z ich Rodzin

1000   + Tadeusza Opiłę w r. śm. – od Krystyny Krzelowskiej z mężem

1115   + Annę Chłoń w 9 r. śm., Mariana Chłonia – od wnuczki Oli z Rodziną

1230   W int. Dobroczyńców i Ofiarodawców Parafii p.w. św. Barbary

1600   + Stefanię, Mariana Łabuzów, ich zm. Rodziców, Władysławę, Karola Konwiaków, Stefana Lange, Zofię Tutlę

1800   Rez.

19.06.   PONIEDZIAŁEK                                                          

700     + Jerzego Barańskiego – od szwagra Tomka

800      + Jerzego Kik – od właścicieli cukierni i piekarni „Maciuś”

1800    + Kazimierza Konopelskiego, Janinę Konopelską – od sąsiadów z 5 piętra ul. Szkolnej 3

1800    + Bernarda Skrzypka – od sąsiadów z ul. Klimontowskiej od 5 do 5 E

20.06.   WTOREK

700     + Janusza Pawłowskiego – od siostry z Rodziną

800      + Zenona Bałazego – od sąsiadów z klatki

800      + Krzysztofa Szczerzyńskiego – od sąsiadów z ul. Wesołej 4C

1800    + Jana Wójcika 2 r. śm. – od syna Mariana z żoną Anną i Michałem

1800    + Jana Tokarskiego oraz Jego rodziców – od żony

21.06.  ŚRODA  

700     + Irenę Pitułę – od córki i siostry z mężami oraz chrześniaka z Rodz.

800      + Janinę Fronio

800      + Wiesława Wlazło w 2 r. śm. – od żony z dziećmi

1800    + Wandę Pacan 10 r. śm., Mariana Pacan 20 r. śm. – od syna z Rodz.

1800    + Emilię, Jana Sobczak i ich Rodziców

22.06.   CZWARTEK                   

700     Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski, z prośbą o światło Ducha św., i nadzieję podczas zdawania trudnych egzaminów i obrony pracy licencjackiej dla Agnieszki

700      + Grzegorza Więckowskiego 1 r. śm. – od mamy

800     + Mariana Gąsiorowskiego w 1 r. śm. – od żony, syna Andrzeja i Fredzi i syna Jerzego z Rodz.

1800    + Władysława Skrzekowskiego – od córki Anetki z mężem i synem

1800    rez.

23.06.   PIĄTEK – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

700      + Czesława i Józefę Paliwodów – od córki z Rodz.

700      + Antoniego Waleron – od syna

800      + Lucynę Głowacką w 8 r. śm. – od dzieci, wnuków i prawnuków

800      + Ireneusza, Zenonę, Annę, Piotra Wojciechowskich

1800     Msza św. zbiorowa za zmarłych

         Od uczestników pogrzebu: + Jakuba Ślęzaka, + Jana Tutaja, + Irenę Malesę, +Wiesława Magierę, + Iwonę Kowalską, + Jerzego Barańskiego, + Stanisława Misiewicza, + Wiesława Goldę, + Tadeusza Latacz, + Ireneusza Trojanowskiego, + Jana Krupę, + Władysława Zając, oraz za zmarłych: + Dariusza Kozieła w 3 r. śm. + Karolinę, Justynę, Mariana, Stanisława i Jana, + Renatę Zacharczuk – od Rodz. Białek, + Janinę Litewka – od siostry z Rodz., + Jana Sęka – od syna, synowej i wnuka, + Celinę Osoba – od sąsiadów z ul. Witosa 5 C, + Apolonię Mróz w 31 r. śm., + Zenona Bałazego – od sąsiadów z klatki + Alicję , Stefana Stachurów, Wandę , Stanisławę Zofię , Stefana Wygaś 

24.06.  SOBOTA – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela                               

700    rez.

700    + Mariana Świdojć – od żony z rodziną

800     + Jana, Jadwigę Tromskich i zm. z Rodz. Tromskich, +Sabinę, Stefana Radziszewskich i zm. z rodz. Radziszewskich

800     + Jakuba Ślęzaka – od żony i dzieci

1800   + Stefanię, Jana Borowskich – od synów

1800   + Jana Wójcika – od żony Heleny i dzieci

25.06.  Niedziela – XII Niedziela Zwykła  

700    + Genowefę w 10 r. śm., Władysława i Krzysztofa Adamczyków, Stanisławę, Stefana Magierów

830    + Tadeusza Kozłowskiego w 3 r. śm. – od żony

1000   + Władysława, Janinę, Zbigniewa, Walerię, Józefa Słota, Józefa Sęk – od córki

1115   + Tadeusza Hantkiewicz w 4 r. śm. – od żony i syna z Rodz.

1230   + Tadeusza Grabalę w 1 r śm., Danutę, Wacława Grabalę, Jana Szestawickiego, Tadeusza Maj i za zm. z Rodz.

1600   + Janinę, Wincentego Petrykowskich, Alicję, Stanisława Cofur

1800   + Jana Nowaka – od żony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :