od  20 do 27 maja  2018

 

NIEDZIELA 20.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

700    + Jerzego Sieronia – 29 roczn. śm. – od żony i córek z rodzinami.

 830   + Tadeusza Nogaj – 7 roczn. śm., Annę i Stefana Nogaj, Mriannę i Stanisława Gabrysiów.

1000  Rocznica I Komunii Świętej.

1115  + Zdzisława (m) Molędę, Anielę i Piotra Grabowskich – od Magdaleny i Tadeusza.

1230  W INT. FUNDATORÓW I OFIARODAWCÓW NASZEJ PARAFII.

1600  + Otylię Nowak – 20 greg.

1800  + Janusza Pydzika – od Janiny Nowak z mężem.

PONIEDZIAŁEK 21.05. Święto NMP Matki Kościoła.

700    + Zbigniewa Stemplewskiego – 5 roczn. śm. – od żony i córek.

800    + Czesława (m) Dudek i Marię Pałasz.

1800  + Otylię Nowak – 21 greg.

1800  + Joannę Urgacz – 5 roczn.śm. – od męża z synem, +Wandę Urgacz – 6 roczn. śm. – od syna z rodziną.

WTOREK 22.05.

700    + Otylię Nowak – 22 greg.

800    + Władysława Drożyńskiego – od siostry Stanisławy z rodziną.

800    + Helenę, Kazimierza Oracz, zmarłych z rodz. Oracz, Turek i Wypych.

1800  + Irenę – 1 roczn. śm., oraz Władysława Pituła.

1800   + Teodorę Wójcik – 9 roczn. śm. – od syna z rodziną.

ŚRODA 23.05.

700    + Mariannę Dobrzańska – od Róży św. Barbary.

800    + Henrykę i Zenona Bałazy – od najbliższej rodziny.

800    + Piotra Baran – 45 roczn. śm. i zmarłych z rodz. Kubickich i Torczyńskich.

1800  + Otylię Nowak – 23 greg.

1800   + Janinę Zachara – od córki.

CZWARTEK 24.05. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

700    + Otylię Nowak – 24 greg.

700    + Zenobię, Władysława, Zdzisława, Alinę Pasak – od siostry.

800    + Annę Murdzek – od męża, córki, wnuczki i siostry.

1800  + Marka Kaweckiego – 11 roczn. śm. – od Zony i teściów.

1800  + Stanisława (m) Witkowskiego – 6 rocz. śm., +Kazimierza Witkowskiego 32 rocz. śm.

PIĄTEK 25.05.

700    + Bogusława (m) Indykę – 4 roczn. śm.

700    + Mariannę Księżnik – 14 roczn. śm. – od najbliższej rodziny.

800    + Franciszkę, Józefa Barankiewicz.

1800  + Otylię Nowak – 25 greg..

1800   +Michała Kuc i zm. z rodz. Kuc.

SOBOTA 26.05. św. Filipa Nereusza.

700    + Danutę i Jana Grelewicz, Donardę i Bronisława Ścibich.

700    + Mariannę Drobniak – od córki Beaty.

800    + Otylię Nowak – 26 greg.

1800  + Helenę – 6 roczn. śm., Mieczysława Piotrowskich – od syna z rodziną.

1800  + Marka Kaweckiego – 11 roczn. śm.

NIEDZIELA 27.05. Uroczystość Najświętszej Trójcy.

700    + Kazimierza Salamon – 20 roczn. śm. – od żony z rodziną.

 830   + Danutę i Józefa Leszczyńskich, Edwarda Kocel oraz zm. z rodz. Leszczyńskich i Bałagów.

1000  + Otylię Nowak – 27 greg.

1115  + Anielę i Stanisława Machowskich, Anielę i Adolfa Scherer, Katarzynę i Jana Machowskich.

1230  + Czesława Kulę – od żony i dzieci.

1600  Rez.

1800  + Krzysztofa Machurę i zm. z rodz. Machurów, Tomczyków i Sobotów.

 

 

Odwiedzin :