Legion Maryi


Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej, wspiera nieustannie wszelkie działania Kościoła na polu ewangelizacyjnym. Założył go w 1921 roku w Dublinie (Irlandia) Sługa Boży Frank Duff. Legion Maryi obecny jest prawie we wszystkich krajach świata. Liczy około 3 miliony członków aktywnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych, wspierających modlitwą działalność apostolską legionistów.
Legioniści ufają, że przez swoją wierność, cnotę i męstwo okażą się godni swej niebieskiej Królowej. Legion Maryi jest uformowany właśnie jak armia. Jego wzorem jest armia starożytnego Rzymu - skąd właśnie wzięto nazwę i podział organizacyjny. Jednakże Legion Maryi jako armia, podobnie jak jego broń, nie są z tego świata.                                                                                                    

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła. Legion Maryi jest do dyspozycji biskupa diecezjalnego i proboszcza, jako pomoc w dziele ewangelizacji.

Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję. Jest to Duch pełnienia Woli Bożej, wielkiej pokory, umartwienia, pokuty i wytrwałej modlitwy. Właśnie w modlitwie odzwierciedla się postawa pobożności Legionu. Z podporządkowania się Bogu wypływa nabożeństwo Legionu do Maryi. Głęboko wierzą legioniści, że moc Maryi, z Bożego postanowienia, nie ma granic. Dlatego pobożność Maryjna jest źródłem apostolatu Legionu, który z oddaniem podejmuje każdą pracę dla dobra Kościoła i dusz ludzkich.


Legio Mariae – Prezydium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych istnieje w naszej parafii – św. Barbary w Sosnowcu od 18 września 2000 roku. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnoty Legionu Maryi w naszej Parafii. Razem możemy zrobić więcej dla Boga, Kościoła i parafii. Spotkania odbywają się w środy o godz. 18.40 w salce na plebanii. Tygodniowe zebranie prezydium, to przede wszystkim modlitwa różańcowa i dzielenie się swoim apostolstwem.

Duchową opiekę nad nami sprawuje Ks. Artur Pęksa

 

 

 

 

 

 

Vexillum Legionu - Proporzec Legionu (zamieszczony na początku) – przedstawia ideę zdobycia całego świata dla Chrystusa, co jest dziełem Ducha Świętego przez Maryję i jej dzieci.

 

 

Acies - Jest to największa coroczna uroczystość Legionu Maryi (25 III) podczas której legioniści odnawiają przysięgę wierności Maryi, Królowej Legionu i otrzymują błogosławieństwo na wszelkie prace apostolskie. "Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko,
i wszystko co posiadam jest twoje".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :